Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli

Szkoła Prototypowania

Co to znaczy piękno wzoru fizycznego? Jak uszyć Dywan Sierpińskiego? Ile jest wzorów płatków śniegu? Jak powstaje dźwięk w instrumentach muzycznych? Co jest Ci najbliższe: fizyka, plastyka, muzyka, biologia, geografia, a może zajęcia terenowe w lesie? Nieważne! Podczas tegorocznej majowej edycji Szkoły Prototypowania stawiamy na całkowitą interdyscyplinarność!

Dla kogo?

Na Szkołę Prototypowania, która odbędzie się we wrześniu w Centrum Nauki Kopernik, zapraszamy:

  • nauczycielki i nauczycieli uczących przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka, technika), przyrodniczych (biologia, chemia, geografia) i ścisłych (matematyka i fizyka);
  • edukatorki i edukatorów działających w obszarze edukacji pozaformalnej;
  • wszystkich pasjonatów nauki, którzy chcą stworzyć własną pomoc naukową.

Wrześniową Szkołę poprowadzą Natalia Arciszewska i Szymon Filipowicz.

O czym?

W trakcie Szkoły wspólnie zastanowimy się: z jakich narzędzi edukacyjnych warto korzystać na lekcji, jak spójnie omawiać jeden temat na lekcjach różnych przedmiotów, jak zwiększyć estetyczną stronę doświadczeń w szkole. Wychodząc od tych pytań, zaprojektujecie pomoce naukowe – od prostego „odpalacza zajęć” (służącego do pobudzenia kreatywności i rozruszania uczniów) przez szkolne eksponaty po zestawy eksperymentalne, które skutecznie zwiększą poziom zaangażowania i zrozumienia tematu wśród uczniów. 

Nasza Szkoła Prototypowania to doskonała okazja, aby zdobyć nowe, przydatne umiejętności, wymienić się doświadczeniami edukacyjnymi z innymi nauczycielami, a także nawiązać inspirujące kontakty na przyszłość.

Podczas 5-dniowych warsztatów wspólnie z innymi uczestnikami przejdziecie przez proces szybkiego prototypowania. Będziecie projektować, konstruować i wprowadzać ulepszenia, żeby na koniec przetestować swoje rozwiązanie na Wystawach Centrum Nauki Kopernik.

Dodatkowo, w programie tegorocznej edycji zaplanowaliśmy warsztaty w oparciu o narzędzia teatru improwizacji oraz udział w Wieczorze dla Dorosłych!

Informacje praktyczne

Uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie podczas trwania Szkoły Prototypowania.

Termin warsztatów: 23–27.09.2024

Zapisy: 14–30.06.2024

Kryteria oceny zgłoszeń

Ocena zgłoszeń zostanie dokonana przez 3-osobowe jury złożone z ekspertów z Centrum Nauki Kopernik, na podstawie poniższych kryteriów:

1. motywacja do udziału w Szkole Prototypowania (0–7 pkt); 

2. pomysłowość w zakresie łączenia sposobów omawiania tego samego zagadnienia na różnych przedmiotach (0–10 pkt);

3. pomysł na doświadczenie/zadanie dla uczniów do wykonania w klasie lub plenerze, które autor(-ka) uważa za piękne (0–5 pkt);

4. wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu pomocy edukacyjnych / pomysł na pomoc naukową (0–5 pkt); 

5. uczestnictwo we wcześniejszych edycjach Szkół Prototypowania (0–3 pkt) – gdzie 3 pkt otrzymuje osoba, która do tej pory nie uczestniczyła w Szkołach Prototypowania organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik.


Szkoła Prototypowania jest realizowana i finansowana w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 23 października 2023 r. Nr MEiN/2023/DPI/3079. W roku 2024 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.