projekt edukacyjny

Szkoła bliżej nauki

Projekt „Szkoła bliżej nauki” został przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczy w nim 38 szkół z Warszawy i okolicznych gmin. Naszym podstawowym celem było stworzenie warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej.

Logotypy projektu

Publikacja poprojektowa oraz scenariusze nauczycieli

Publikacja zawiera przepis na cztery projekty badawcze wraz z aneksem do każdego z nich i potrzebną bazą wiedzy.

W broszurze "Narzędzia edukacyjne" zawarliśmy stworzone przez nauczycieli scenariusze ciekawych lekcji oraz opisy eksponatów, które można wykorzystać na różnych lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych.

Publikacja
„Szkolne projekty badawcze”

Broszura
„Narzędzia edukacyjne”

O projekcie

W projekcie „Szkoła bliżej nauki” postawiliśmy na zacieśnienie relacji edukacji z nauką. Chcieliśmy udoskonalić kompetencje zawodowe nauczycieli i wyposażyć szkolne pracownie, aby umożliwić stosowanie metody badawczej w procesie nauczania i zapewnić wsparcie uczniom i uczennicom, przyjmującym metodę w trakcie uczenia się.

Trwała zmiana metod pracy z uczniem, realizacja projektów badawczych, czy organizacja zajęć interdyscyplinarnych była możliwa dzięki stworzeniu zespołu międzyprzedmiotowego, którego członkowie wzajemnie się wspierali. W każdej szkole powstała grupa dydaktyczna – dyrektor szkoły oraz nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

Przeczytaj więcej o projekcie.

Warsztaty i wsparcie w czasie projektu

W czasie realizacji projektu „Szkoła bliżej nauki” uczniów i nauczycieli wspierał zespół ekspertów oraz opiekunów. Dodatkowo pedagodzy przeszli specjalnie zaprojektowany cykl szkoleń, odpowiadający na ich potrzeby, a w drugim roku projektu mieli możliwość korzystać z wiedzy i pomocy naukowców, którzy przygotowali projekty badawcze do zrealizowania z uczniami.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.