Dziś w Koperniku

Dostępność Majsterni, Bzzz!, Teatru Wysokich Napięć, Teatru Robotycznego i laboratoriów może się zmieniać w ciągu dnia. Aktualna informacja znajduje się na terenie Wystaw.

27 stycznia 2022*
*strona jest odświeżana codziennie między godz. 9.30 a 11.30

Wystawy

Kasy są zamykane na godzinę przed zamknięciem Wystaw.

Od poniedziałku do piątku do budynku można wejść od 8.45.

W każdą pierwszą środę miesiąca między 13.00-18.00 obowiązują Ciche godziny.

Bzzz!

Godziny wejść:
9.00-9.45
10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45 
17.00-17:45

Limit osób: 35, wejście w ramach dostępnych miejsc.

Majsternia

Czynna w godzinach 13.30-15.30. 

Limit osób: 15.

Teatr Robotyczny

Dziś nieczynny.

Spektakle "O Królewiczu Ferrycym..." oraz "Tajemnice pustej szafy...".
Wejścia co pół godziny. Wstęp na podstawie biletu na Wystawy w ramach dostępnych miejsc.

Limit osób: 15.

Teatr Wysokich Napięć

Czynny w godz. 11.00 - 16.00.

Pokaz trwa ok. 20-30 minut i rozpoczyna się o pełnej godzinie. Wstęp w ramach biletu na Wystawy – wejściówki należy pobrać w kasie w dniu wizyty.

Limit osób: 15.

Laboratoria

Stacje doświadczalne dla indywidualnych zwiedzających (minilaby) 

W weekendy w godz. 10:00-12:30 oraz 13:30-16:00.
Limit osób: 5 (w ramach dostępnych miejsc).


Zajęcia dla grup

od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-11:00, 12:30-14:00, 14:30-16:00