ВЫСТАВКА

Будущее начинается сегодня

Как сделать выставку о том, что еще впереди? Или только начинается? Мы приняли этот вызов! О результатах судите сами.

«Будущее начинается сегодня» помогает узнать и понять проблемы современного мира во всей их многогранности. Выставка показывает различные технологические решения и приглашает нас критически на них посмотреть. Она также подчеркивает взаимосвязь между личными ценностями и ценностями других людей.

Выставка посвящена ближайшему будущему, которое ждет большинство из нас. А самые маленькие гости «Коперника» увидят конец XXI века своими глазами. Будущее начинается сегодня. У кого-то есть еще сомнения по этому поводу?

Три взгляда на будущее

Выставка состоит из трех модулей, которые будут представлены поочередно. Первый модуль выставки - «Цифровой мозг?» можно будет посетить с 5 ноября 2021 года. Две очередные части выставки появятся в «Копернике» уже скоро – 24 ноября 2022 («Миссия: Земля»), а также 29 июня 2023 («Человек 2.0»).


В период от 3.10 до 25.11 проводятся работы, связанные с открытием новой части экспозиции. Приносим наши извинения за возможные неудобства при посещении выставки.


 

Użyj strzałek do przechodzenia między zakładkami

Jak „myśli” sztuczna inteligencja? Czy można jej zaufać? Skąd czerpie natchnienie komputerowy artysta?

Pierwsza część wystawy skłania do przemyśleń o granicach zaufania, prywatności, intymności, poczuciu bezpieczeństwa oraz o nowych definicjach sztuki i kreatywności. Eksponaty podzielone są na cztery strefy tematyczne:

#Podstawy AI #Relacje #Twórczość #Zaufanie

Jak będzie wyglądać przyszła Ziemia? Czy wciąż pozostanie tą samą planetą? Jakie mamy szanse na dalsze komfortowe życie? A jakie szanse mają następne pokolenia?

Druga część wystawy koncentruje się na wyobrażeniach o przyszłym świecie jako naszym miejscu do życia. Mówi o degradacji środowiska naturalnego, globalnym ociepleniu, miastach przyszłości. Eksponaty podzielone są na trzy strefy tematyczne: Klimat, Populacja, Bioróżnorodność.

Eksponat spajający wszystkie wątki to Glob, który pozwala spojrzeć na Ziemię z kosmicznej perspektywy. Na powierzchni półtorametrowej sfery można oglądać zmiany stężenia CO2, zmiany średniej temperatury na świecie, zanik bioróżnorodności, procesy migracyjne.

Udostępnione dane przestrzenne i statystyczne pozyskane zostały w ramach współpracy z UNEP i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. UNEP to Program ONZ ds. Środowiska, a warszawskie Centrum jest jednym z pięciu ośrodków GRID na świecie, które agregują dane o zasobach Ziemi i podnoszą świadomość społeczną na temat kryzysu klimatycznego czy ochrony różnorodności biologicznej. Prezentowane dane zintegrowane są z „World Environment Situation Room” (WESR) – platformą danych i wiedzy na temat zmian zachodzących w światowym środowisku, prowadzoną przez UNEP.

Na wystawie zobaczymy też możliwą zieloną transformację miasta przyszłości i zdemaskujemy wszechobecny na naszej planecie mikroplastik.

#KLIMAT #POPULACJA #BIORÓŻNORODNOŚĆ

 

Otwarcie: 2023 (termin podamy wkrótce)

Jak będzie wyglądać medycyna przyszłości? Ile jesteśmy w stanie poświęcić dla dobrej kondycji swoich ciał? A ile będziemy musieli?

Trzecia część wystawy związana będzie z medycyną przyszłości, projektowaniem człowieka i cyborgizacją. Skłoni nas do zastanowienia się nad granicami troski o zdrowie i jakość życia. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym możemy bezinwazyjnie zaglądać do wnętrza ludzkiego ciała, precyzyjnie je badać, diagnozować choroby i planować zabiegi. Jesteśmy o krok od kuszących możliwości ulepszania samych siebie. Jak daleko możemy się posunąć? Czy modyfikacje genetyczne i implanty wyostrzające zmysły powinny pozostać domeną jedynie cyberpunkowej literatury? Co definiuje nas jako ludzi? Wśród eksponatów znajdzie się biodrukarka 3D drukująca tkanki, interfejs mózg-komputer oraz laboratorium biohakera.


Выставка организована в рамках проекта «Образовательные и информационные кампании по распространению преимуществ использования цифровых технологий», реализуемого Канцелярией премьер-министра совместно с Национальным исследовательским институтом NASK и Центром науки «Коперник». Кампании направлены на продвижение использования технологий в повседневной жизни людьми всех возрастов, преодоление связанных с этим барьеров и повышение цифровых компетенций общества. Проект охватывает пять областей: качество жизни, государственные электронные услуги, онлайн-безопасность, программирование и цифровое будущее.

Logotypy Funduszy Europejskich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Unii Europejskiej