Spotkania online dla nauczycieli i edukatorów

Warsztaty „Przyszłość jest dziś”

Trwa nowy cykl eksperckich warsztatów online, poświęconym tematom podejmowanym na naszej wystawie „Przyszłość jest dziś”. Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli i nauczycielki przedmiotów ścisłych i humanistycznych, edukatorów i edukatorki oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

Spotykania odbywać się będą raz w miesiącu, we wtorki o godzinie 18.00, na platformie Zoom. Podczas warsztatów – prowadzonych bądź współprowadzonych przez ekspertów –rozmawiać będziemy o tym, jak pracować z młodzieżą przy omawianiu zagadnień poruszanych na wystawie „Przyszłość jest dziś”. Poznamy też i wypróbujemy scenariusze zajęć związane z tematyką wystawy, opracowane przez zespół Centrum Nauki Kopernik. 

Wystawa „Przyszłość jest dziś” 

Zagadnienia, o których mówi wystawa, dotyczą wyzwań współczesnego świata. Wystawa koncentruje się na bliskiej przyszłości, której doświadczy większość z nas i składa się z trzech części. Pierwsza – „Cyfrowy mózg?” porusza kwestie sztucznej inteligencji, jej działania oraz sposobów, w jaki wpływa m.in. na relacje międzyludzkie czy twórczość człowieka. Natomiast druga – „Misja: Ziemia” mówi o wzroście populacji, zaniku bioróżnorodności i kryzysie klimatycznym. Kwestiom związanym z klimatem, temu, jak o nim opowiadamy i informujemy, a także skąd czerpiemy o nim informacje, będzie poświęcone najbliższe spotkanie z naszego nowego cyklu.

Warsztaty 5. „Myśl obrazem – warsztat pisania scenariuszy filmów edukacyjnych”

  • Kiedy: 28 listopada 2023, godz. 18.00
  • Gdzie: platforma Zoom
  • Czas trwania: 90 min

Na kolejnych warsztatach towarzyszących wystawie „Przyszłość jest dziś” zajmiemy się pisaniem scenariuszy filmów edukacyjnych i popularnonaukowych. Uczestnicy poznają proces przygotowywania takich treści i samodzielnie spróbują stworzyć inspirujące filmy dotyczące biotechnologii czy medycyny przyszłości, czyli tematów poruszanych na wystawie „Przyszłość jest dziś. Człowiek 2.0”. Wszystkie scenariusze zostaną omówione podczas zajęć. Chętni będą mogli także skorzystać z konsultacji z prowadzącym po zajęciach.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają świadectwo uczestnictwa w warsztatach.

Zapisz się na warsztaty

Spotkanie poprowadzi dr Mariusz Gogól – doktor nauk biologicznych, biochemik, popularyzator nauki i edukator. Od kilku lat współpracuje m.in. z Fundacją Adamed SmartUp, Wydawnictwem Naukowym PWN i kanałem Copernicus, tworząc filmy popularnonaukowe i edukacyjne. Jest także współautorem materiałów multimedialnych w najnowszym Vademecum maturalnym z biologii wydawnictwa Nowa Era. Był gościem wielu wydarzeń popularnonaukowych, m.in.: Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – "Nauka dla Ciebie", Nocy Naukowców, a także Konwentu Pyrkon. Szkoleniowiec programu Nakręcona Nauka.

Przeczytaj więcej o wystawie


Program edukacyjny działa w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.