Spotkania online dla nauczycieli i edukatorów

Webinaria „Przyszłość jest dziś”

Zapraszamy na cykl webinariów poświęconych tematom podejmowanym na naszej wystawie „Przyszłość jest dziś”. Do udziału w spotkaniach zapraszamy nauczycieli i nauczycielki przedmiotów ścisłych i humanistycznych, edukatorów i edukatorki oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

Spotykania odbywać się będą raz w miesiącu na platformie Zoom. Podczas webinariów – prowadzonych bądź współprowadzonych przez ekspertów – będziemy rozmawiać na tematy poruszane na wystawie „Przyszłość jest dziś” i zastanawiać się, jak o nich dyskutować z młodzieżą oraz włączać je do swojej praktyki edukacyjnej. Będzie to również okazja do poznania scenariuszy zajęć związanych z tematyką wystawy, opracowanych przez zespół Centrum Nauki Kopernik.

Wystawa „Przyszłość jest dziś”

Zagadnienia, o których mówi wystawa, dotyczą wyzwań współczesnego świata. Wystawa koncentruje się na bliskiej przyszłości, której doświadczy większość z nas, i składa się z trzech części. Pierwsza – „Cyfrowy mózg?” – porusza kwestie sztucznej inteligencji, jej działania oraz sposobów, w jaki wpływa m.in. na relacje międzyludzkie czy twórczość człowieka. Natomiast druga – „Misja: Ziemia” – mówi o wzroście populacji, zaniku bioróżnorodności i kryzysie klimatycznym. Trzecia z kolei – „Człowiek 2.0” – skupia się na przyszłości medycyny i bioinżynierii, badaniach nad mózgiem i możliwościach komunikacji z maszynami, genetyce i wyzwaniach nowoczesnej transplantologii.

Spotkanie 7. Czy można się cieszyć, rozmawiając o klimacie?

  • Kiedy: 23 kwietnia 2024, godz. 18.00
  • Gdzie: platforma Zoom
  • Czas trwania: 90 min

Na najbliższym spotkaniu wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można się cieszyć, prowadząc rozmowy o zmianie klimatu. W trakcie interaktywnego webinarium przyjrzymy się temu, co wiedzą, myślą i czują ludzie na temat kryzysu klimatycznego. Okaże się, że choć w tej sprawie większość ludzi ma w głowie chaos i sprzeczne emocje, istnieją konstruktywne narracje i ścieżki działania pozwalające edukację klimatyczną nie tylko skutecznie prowadzić, ale także naprawdę się nią cieszyć. Na spotkaniu porozmawiamy także o tym, jak psychologicznie wspierać uczniów i siebie w tym procesie.

Zapisz się na spotkanie

Spotkanie poprowadzą: dr Magdalena Budziszewska i dr Karolina Małek.

Dr Magdalena Budziszewska – psycholożka i badaczka związana z Wydziałem Psychologii UW. Redaktorka i współautorka podręcznika do edukacji klimatycznej: Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Liderka wielu inicjatyw związanych z edukacją klimatyczną w Polsce. Bada wiedzę i emocje ludzi dotyczące współczesnych kryzysów środowiskowych. Miłośniczka gór i dzikich istot.

Dr Karolina Małek – psycholożka. Pracuje na Wydziale Psychologii UW i w publicznej stołecznej poradni psychoterapeutycznej. W ramach działalności dydaktycznej na Uniwersytecie zajmuje się psychoedukacją i wsparciem nauczycieli na różnych etapach rozwoju zawodowego. Jest współautorką programu edukacji psychologicznej studentów specjalizacji nauczycielskich, realizowanego na UW. W swojej pracy, także badawczej, szuka efektywnych rozwiązań dla dydaktyki. Badawczo zajmuje się szkołą, przyglądając się nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz relacjom między nimi.