Spotkania online dla nauczycieli i edukatorów

Warsztaty „Przyszłość jest dziś”

Trwa nowy cykl eksperckich warsztatów online, poświęconym tematom podejmowanym na naszej wystawie „Przyszłość jest dziś”. Do udziału w warsztatach zapraszamy nauczycieli i nauczycielki przedmiotów ścisłych i humanistycznych, edukatorów i edukatorki oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

Spotykania odbywać się będą raz w miesiącu, we wtorki o godzinie 18.00, na platformie Zoom. Podczas warsztatów – prowadzonych bądź współprowadzonych przez ekspertów –rozmawiać będziemy o tym, jak pracować z młodzieżą przy omawianiu zagadnień poruszanych na wystawie „Przyszłość jest dziś”. Poznamy też i wypróbujemy scenariusze zajęć związane z tematyką wystawy, opracowane przez zespół Centrum Nauki Kopernik. 

Wystawa „Przyszłość jest dziś” 

Zagadnienia, o których mówi wystawa, dotyczą wyzwań współczesnego świata. Wystawa koncentruje się na bliskiej przyszłości, której doświadczy większość z nas i składa się z trzech części. Pierwsza – „Cyfrowy mózg?” porusza kwestie sztucznej inteligencji, jej działania oraz sposobów, w jaki wpływa m.in. na relacje międzyludzkie czy twórczość człowieka. Natomiast druga – „Misja: Ziemia” mówi o wzroście populacji, zaniku bioróżnorodności i kryzysie klimatycznym. Kwestiom związanym z klimatem, temu, jak o nim opowiadamy i informujemy, a także skąd czerpiemy o nim informacje, będzie poświęcone najbliższe spotkanie z naszego nowego cyklu.

Przeczytaj więcej o wystawie


Program edukacyjny działa w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Centrum Nauki Kopernik. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje pięć obszarów: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci, programowanie i cyfrową przyszłość.