Małgorzata Łukianow

specjalista

malgorzata.lukianow@kopernik.org.pl
W Centrum Nauki Kopernik zajmuję się badaniem kapitału naukowego: praktyk budujących naukowy potencjał uczniów. Analizuję, jakie znaczenie dla młodych ludzi ma nauka i w jaki sposób uczestnictwo w nauce zmniejsza lub zwiększa nierówności społeczne. Oprócz tego zajmuję się realizacją badań socjologicznych oraz ewaluacyjnych prowadzonych aktualnie przez Centrum Nauki Kopernik.