dr Ilona Iłowiecka-Tańska

ZASTĘPCA DYREKTOR PROGRAMOWEJ DS. INNOWACJI – DEPUTY PROGRAMME DIRECTOR FOR INNOVATION

ilona.tanska@kopernik.org.pl
Projektuję badania i prace rozwojowe, korzystając z zaplecza teoretycznego nauk o uczeniu się (Learning Sciences). Interesują mnie eksponaty jako pomoce naukowe. Razem z zespołem badam, w jaki sposób nasze wystawy w Koperniku wspierają zwiedzających w odkrywaniu zjawisk, które inspirowały naukowców, i jak można się przy ich pomocy uczyć. Dla mnie osobiście fascynująca badawczo jest relacja między rozumieniem zjawisk przyrodniczych a zdolnością wyrażenia tego rozumienia w słowach. Duża część mojej pracy polega na przenoszeniu wniosków z badań naukowych  do powstających w Koperniku rozwiązań edukacyjnych.