dr Ilona Iłowiecka-Tańska

ZASTĘPCA DYREKTOR PROGRAMOWEJ DS. INNOWACJI – DEPUTY PROGRAMME DIRECTOR FOR INNOVATION
Zdjęcie Ilony Tańskiej

ilona.tanska@kopernik.org.pl

Antropolożka kultury (UW). Interesują ją relacje między kulturą, nauką i edukacją. W swojej pracy skupia się na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest budowa partnerstw między naukowcami i edukatorami, które inspirują rozwój innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Drugi to badania nad kulturowym i pedagogicznym znaczeniem eksponatów, wystaw i pomocy naukowych. Publikuje prace naukowe i popularnonaukowe związane z obu tymi zagadnieniami. Razem z zespołem opracowała koncepcję Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego – centrum badawczo-rozwojowego w obszarze edukacji, otwartego przy Centrum Nauki Kopernik w 2023 roku. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley w Embodied Design Research Laboratory (2022). Kieruje grupą roboczą ds. badań i ewaluacji przy ECSITE.