Dr Jędrzej Witkowski

Doktor socjologii i politolog. Absolwent Leadership Academy for Poland. Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się m.in. strategiami oddolnego wprowadzania zmiany w szkołach, rozwijaniem kompetencji przyszłości oraz edukacją obywatelską. Autor lub współautor opracować naukowych oraz materiałów edukacyjnych i e-coachingowych. Jako trener pracuje z nauczycielami, metodykami, wydawcami i organizacjami pozarządowy.