Dr Katarzyna Młynek

Zastępca Dyrektora Programowego ds. Edukacji i Komunikacji Naukowej
Zdjęcie Katarzyny Młynek

Filozofka i psycholożka, facylitatorka dialogu, autorka tekstów, moderatorka i uczestniczka debat oraz konferencji naukowych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL) oraz absolwentka psychologii (UMCS). Zajmuje się filozofią komunikacji, psychologią społeczną oraz badaniem trendów. Do września 2021 dyrektor programowa ośrodka THINKTANK oraz redaktor prowadząca magazynu „THINKTANK”.