Jakub Wygnański

Polski socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień na temat budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Laureat wielu wyróżnień, m. in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, Nagrody Totus, Nagrody im. ks. Józefa Tischnera i Nagrody im. Janusza Korczaka.