Pokazać – Przekazać 2024

Edukacja – dobra szkoła dobrego życia

Czym jest dobre życie? Jak je sobie wyobrażamy? Czy da się je obiektywnie opisać? Młode osoby, które w 2023 roku głosowały w wyborach po raz pierwszy, jako najważniejsze dla siebie sprawy wskazują dobre relacje z bliskimi, zdrowie, wystarczające zarobki, dobrostan psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i satysfakcjonującą pracę. Czy nie na tym właśnie polega dobre życie? Czyż nie marzymy o tym wszyscy? A może widzą to tak tylko młodzi?

program ambasadorzy i eksperci zgłoszenia

dekoracja

Przed środowiskiem edukacyjnym stoją wyzwania opisane szeroko w badaniach i mediach. Na tle państw objętych badaniem PISA polscy uczniowie i uczennice deklarują jeden z najniższych poziomów satysfakcji z życia. Z kolei wielu rodziców i nauczycieli doświadcza różnych form wypalenia lub jest nimi zagrożonych.

Konferencja Pokazać – Przekazać 2024, zatytułowana „Edukacja – dobra szkoła dobrego życia”, otwiera przestrzeń do rozmowy o dobrostanie społeczności edukacyjnej. Chcemy upowszechniać wiedzę o tym, co pomaga w uczeniu (się). Chcemy znaleźć sposoby na urządzenie przestrzeni, w której odbywa się nauka, a także na zagospodarowanie najbliższego otoczenia szkół w taki sposób, by służyły naszemu zdrowiu i równowadze. Chcemy nauczyć się wzmacniać siebie i innych, dążyć do własnego dobrostanu i dbać o dobro wspólne. Aktualny stan wiedzy i badań zaprezentują podczas konferencji zaproszeni przez nas neurobiolodzy, inżynierowie, pedagodzy różnych specjalności, badacze społeczni oraz artyści. Porozmawiamy o tym, jak stosunek i zachowanie otoczenia wobec osoby uczącej się oddziałuje na jej mózg na poziomie fizjologicznym, o wpływie aranżacji przestrzeni (np. układu ławek) na proces uczenia się, a także o budowaniu wspólnot, do których należą osoby o różnych doświadczeniach edukacyjnych i życiowych. Zastanowimy się nad tym, jak budować i wzmacniać u młodzieży poczucie sprawczości w sprawach publicznych i jak poszerzać naszą własną strefę komfortu w edukacji. Nakreślimy portret środowiska edukacyjnego i poszukamy dróg do dobrej współpracy.

Zgłoszenia na konferencję

Zapraszamy do udziału w tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać, która odbędzie się 22 i 23 sierpnia w Centrum konferencyjnym Kopernika pod hasłem „Edukacja – dobra szkoła dobrego życia”.

Udział w 2-dniowym wydarzeniu jest płatny. Opłata konferencyjna wynosi 246,00 zł brutto (czyli 200,00 + 23% VAT) – przy uiszczeniu opłaty do 28 czerwca 2024 r. Po tym terminie opłata wynosi 430,50 zł brutto (350,00 + 23% VAT). Organizatorzy konferencji zapewniają całodzienne wyżywienie, napoje i przerwy kawowe z poczęstunkiem, a przede wszystkim udział w wartościowych warsztatach i sesjach z ekspertami. Nie zapewniamy noclegów i zwrotów kosztów podróży.

Aby wziąć udział w konferencji, zarejestruj się przez formularz online.

Zgłoś się

Ambasadorzy i eksperci konferencji

Przeczytaj o ambasadorach konferencji oraz ekspertach, którzy poprowadzą spotkania lub warsztaty.

Program konferencji 

Pobierz program (plik pdf)

Dzień I – czwartek 22 sierpnia

Otwarcie

Wystąpienie dyrektor programowej Centrum Nauki Kopernik Ireny Cieślińskiej.

Dzień II – piątek 23 sierpnia

Drugi dzień wydarzenia będzie dniem warsztatowym. Uczestnicy konferencji będą mogli wybrać spośród 12 propozycji warsztatów odbywających się zarówno w Centrum konferencyjnym, jak i w sąsiednim budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Po dwóch sesjach warsztatów wysłuchamy inspirującego wystąpienia gościa specjalnego.

10.00–12.00 
I sesja warsztatów (równolegle)
13.00–15.00
II sesja warsztatów (równolegle)
  1. Towarzyszyć, ale jak? Eksperymentowanie z dziećmi
   Prowadzące: Natalia Arciszewska i Iga Cieślak, Centrum Nauki Kopernik
  2. „Pierwsza pomoc” w sytuacji konfliktu – jak twórczo radzić sobie w sporach
   Prowadząca: dr Anna Duda-Machejek, Stowarzyszenie Mediatorów Polskich
  3. Równowaga w działaniu
   Prowadząca: Paulina Jędrzejewska, Fundacja Culture Shock
  4. Prototypowanie
   Prowadząca: Marta Fikus-Kryńska, Centrum Nauki Kopernik
  5. Budowanie i doświadczanie wspólnoty uczącej się
   Prowadzące: dr n. med. Emilia Grzęda i Małgorzata Ratkowska, Centrum Nauki Kopernik
  6. Być tu i teraz w czasach ciągłych zmian.  Techniki improwizacji teatralnej w budowaniu dobrostanu
   Prowadząca: Marta Kamińska, Centrum Nauki Kopernik
  7. W (neuro)różnorodnej klasie: jak oddać sprawczość?
   Prowadzące: Zuza Karcz i Wiktoria Nowak, Dom Spokojnej Młodości
  8. Z kreatywnym instruktażem
   Prowadzący: Monika Jędrzejewska i Adam Zahler, Centrum Nauki Kopernik
  9. Dobre spotkania z rodzicami
   Prowadząca: Ewa Radanowicz
  10. Kręgi
   Prowadzący: Centrum Edukacji Obywatelskiej
  11. Ślady i tropy zwierząt 
   Prowadzący: Katarzyna Pruzińska i Bartek Guentzel, Leśna Banda
  12. Przeciwdziałanie radykalizmom: badania DigiPatch i ich wykorzystanie w edukacji
   Prowadzące: prof. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj i dr Marta Sałkowska