Патронаты

Предоставление почетного патроната - это форма поощрения исключительной некоммерческой деятельности. Это отличие подчеркивает особый характер проектов, непосредственно связанных с уставной деятельностью научного центра «Коперник». Патронат присуждается деятельности, которая затрагивает темы, связанные с наукой, и поощряет личное участие в познании и понимании мира и принятие ответственности за происходящие изменения.

Projekty objęte patronatem w 2023

Warsaw Science Slam

 • 21 kwietnia 2023
 • Organizator: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie

IAESTE CaseWeek

 • 8–19 maja 2023
 • Organizator: IAESTE Polska

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

 • 19 czerwca 2023
 • Organizator: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Ogólnopolski konkurs „Ten Geniallny Kopernik!”

 • Luty–czerwiec 2023
 • Organizator: Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd zmierza świat”

 • 15 czerwca 2023
 • Organizator: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Dni Mózgu 2023

 • 11–12 marca 2023
 • Organizator: Koło Naukowe NeuroPsyche Uniwersytetu SWPS

Ogólnopolski Konkurs „Zabawka Edukacyjna”

 • edycja 2022/2023
 • Organizator: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi