wydarzenie

Festiwal Przemiany

Interesuje nas szeroko rozumiany rozwój oraz zmiana, jaką wywołuje. Cechą festiwalu jest jego interdyscyplinarność, czyli spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw. Festiwal ma na celu konfrontację różnych idei i punktów widzenia, a napięcie które się z tego rodzi, jest źródłem zaangażowania i generowania nowych idei u odbiorców.

XIII Festiwal Przemiany

Superorganizm. Czy widzisz go, patrząc w lustro? A może kojarzy Ci się raczej z bijącymi rekordy sportowcami lub z fikcyjnymi superbohaterami? Interpretacji może być wiele. Dlatego właśnie postanowiliśmy uczynić superorganizm bohaterem tegorocznego Festiwalu Przemiany.

Poznaj szczegóły

Poprzednie edycje

2022 2021 2020 

2019  2018 2017 

2016 2015 2014 

2013 2012 2011


Zawsze obecne są nauka i technologia, prezentowane w wiarygodny sposób. Koncentrujemy się na przyszłości, którą dostajemy w teraźniejszości. Innymi słowy dostrzegamy i analizujemy zmiany wokół nas, które mogą w przyszłości bardzo wpływać na nasze życie. Przedmiotem refleksji jest: zmiana technologiczna, rozwój nauki, form życia społecznego, środowiska naturalnego, urbanizacja oraz ich wpływ na nasze życie, a także nasz wpływ na te zmiany. Interesuje nas człowiek (perspektywa humanistyczna i społeczna).

Festiwal jest również otwarty na różnorodne i nowatorskie formy prezentacji działań. Cechą stałą ma być twórcze podejście do prezentowanych tematów i problemów. Bardzo istotne jest także pokazywanie uczestnikom praktycznego wymiaru rozwiązań problemów, które można zabrać ze sobą, przetworzyć i wykorzystać w swoim środowisku (festiwal dobrych praktyk).

Festiwal jest rozpięty między dyskursem globalnym a lokalnością w wymiarze sąsiedzkim: interesuje nas Powiśle nie tylko jako przestrzeń działania, ale przede wszystkim jako źródło inspiracji do generowania i wdrażania innowacji. Interesują nas wszelkie, ciekawe i nowatorskie inicjatywy lokalne w innych częściach świata, które jako wzorzec można pokazać lub zastosować u nas. 

Krótka historia Festiwalu

Dotychczasowe edycje Festiwalu Przemiany były wydarzeniami o charakterze artystycznym, łączącymi różne formy realizacyjne: spektakle, koncerty, warsztaty, działania z zakresu nowych technologii. Powołany do życia w 2009 r. przez miasto stołeczne Warszawę Festiwal stanowił próbę stworzenia przestrzeni dla wprowadzenia w życie pomysłów różnych instytucji, którym nie był obojętny los warszawskich nadbrzeży Wisły.

W 2011 r. organizatorem Festiwalu zostało Centrum Nauki Kopernik. Na program Festiwalu złożyły się wydarzenia o charakterze artystycznym, naukowym, warsztatowym i dokumentalnym. Wydarzenia festiwalowe odbywały się jednocześnie po obu stronach Wisły: w Centrum Nauki Kopernik, Cudzie nad Wisłą, na nadwiślańskim nabrzeżu i w starej części Pragi Północ.

W 2012 roku Przemiany koncentrowały się na człowieku funkcjonującym w dynamicznie rozwijającym się mieście, który jest zarówno obserwatorem, jak i inicjatorem ciągłych zmian zachodzących w kulturze. Główne hasła Przemian 2012 to: miasto, lokalność, sąsiedztwo, komunikacja między ludźmi i ich wzajemne, zmieniające się relacje. Podczas drugiej edycji Festiwalu, Kopernik silnie współdziałał z otoczeniem, z którego wyrosły Przemiany: z Powiślem i jego mieszkańcami, z lokalnymi organizacjami i społecznymi inicjatywami.

W 2013 roku tematem Festiwalu była siła sprawcza człowieka, która – wsparta nowymi technologiami – może zmieniać świat. Nowe metody cyfrowej produkcji, w tym druk 3D, nie są już zarezerwowane tylko dla specjalistów. Bohaterowie ubiegłorocznej edycji Przemian działają w różnych dziedzinach życia. Ich projekty są wyrazem pasji i chęci zmiany zastanej rzeczywistości. Przy pomocy dostępnej każdemu technologii, wiedzy i wrażliwości, rozwiązują konkretne problemy społeczne, wpływając na kształt nauki, sztuki, medycyny czy sposoby produkcji jedzenia.

W każdej z dotychczasowych edycji Festiwalu uczestniczyło ponad 10 000 osób.

Skłaniając do refleksji, stawiamy na aktywność i odpowiedzialność

W Centrum Nauki Kopernik – poprzez nasze wystawy i działania programowe – zachęcamy do odkrywania i zrozumienia świata, umożliwiamy poznanie nowych osiągnięć nauki  i techniki oraz wiążących się z nimi społecznych szans i zagrożeń. Tylko dobrze poinformowani, aktywni i zaangażowani obywatele mogą wziąć odpowiedzialność za siebie i społeczeństwo – za zmiany zachodzące wokół nas. Budujemy w naszych zwiedzających poczucie sprawczości.

Czy badania naukowe mają zawsze pozytywne skutki? Czy rozwój technologii czyni nasze życie łatwiejszym? Czy dostęp do osiągnięć cywilizacyjnych decyduje o wartości człowieka? Czy zawsze jest nam potrzebne to, co dają nam twórcy, innowatorzy? Jakie problemy społeczne niesie ze sobą postęp technologiczny? Gdzie są szanse, a gdzie zagrożenia?

Nad tym powinniśmy zastanawiać się wszyscy, nie tylko naukowcy czy innowatorzy. Dyskusja powinna być otwarta i szczera, prowadzona w szerokim gronie. Platformą dla niej jest przede wszystkim organizowany przez nas Festiwal Przemiany.