wydarzenie

Festiwal Przemiany

Interesuje nas szeroko rozumiany rozwój oraz zmiana, jaką wywołuje. Cechą festiwalu jest jego interdyscyplinarność, czyli spojrzenie na dany problem z różnych perspektyw. Festiwal ma na celu konfrontację różnych idei i punktów widzenia, a napięcie które się z tego rodzi, jest źródłem zaangażowania i generowania nowych idei u odbiorców.

XII Festiwal Przemiany

„Wyhoduj sobie miasto”. Tak brzmi hasło tegorocznego Festiwalu Przemiany. Zapraszamy 7-9 października 2022. 

Poznaj szczegóły

Poprzednie edycje

2021 2020 

2019  2018 2017 

2016 2015 2014 

2013 2012 2011


Zawsze obecne są nauka i technologia, prezentowane w wiarygodny sposób. Koncentrujemy się na przyszłości, którą dostajemy w teraźniejszości. Innymi słowy dostrzegamy i analizujemy zmiany wokół nas, które mogą w przyszłości bardzo wpływać na nasze życie. Przedmiotem refleksji jest: zmiana technologiczna, rozwój nauki, form życia społecznego, środowiska naturalnego, urbanizacja oraz ich wpływ na nasze życie, a także nasz wpływ na te zmiany. Interesuje nas człowiek (perspektywa humanistyczna i społeczna).

Festiwal jest również otwarty na różnorodne i nowatorskie formy prezentacji działań. Cechą stałą ma być twórcze podejście do prezentowanych tematów i problemów. Bardzo istotne jest także pokazywanie uczestnikom praktycznego wymiaru rozwiązań problemów, które można zabrać ze sobą, przetworzyć i wykorzystać w swoim środowisku (festiwal dobrych praktyk).

Festiwal jest rozpięty między dyskursem globalnym a lokalnością w wymiarze sąsiedzkim: interesuje nas Powiśle nie tylko jako przestrzeń działania, ale przede wszystkim jako źródło inspiracji do generowania i wdrażania innowacji. Interesują nas wszelkie, ciekawe i nowatorskie inicjatywy lokalne w innych częściach świata, które jako wzorzec można pokazać lub zastosować u nas. 

Krótka historia Festiwalu

Dotychczasowe edycje Festiwalu Przemiany były wydarzeniami o charakterze artystycznym, łączącymi różne formy realizacyjne: spektakle, koncerty, warsztaty, działania z zakresu nowych technologii. Powołany do życia w 2009 r. przez miasto stołeczne Warszawę Festiwal stanowił próbę stworzenia przestrzeni dla wprowadzenia w życie pomysłów różnych instytucji, którym nie był obojętny los warszawskich nadbrzeży Wisły.

W 2011 r. organizatorem Festiwalu zostało Centrum Nauki Kopernik. Na program Festiwalu złożyły się wydarzenia o charakterze artystycznym, naukowym, warsztatowym i dokumentalnym. Wydarzenia festiwalowe odbywały się jednocześnie po obu stronach Wisły: w Centrum Nauki Kopernik, Cudzie nad Wisłą, na nadwiślańskim nabrzeżu i w starej części Pragi Północ.

W 2012 roku Przemiany koncentrowały się na człowieku funkcjonującym w dynamicznie rozwijającym się mieście, który jest zarówno obserwatorem, jak i inicjatorem ciągłych zmian zachodzących w kulturze. Główne hasła Przemian 2012 to: miasto, lokalność, sąsiedztwo, komunikacja między ludźmi i ich wzajemne, zmieniające się relacje. Podczas drugiej edycji Festiwalu, Kopernik silnie współdziałał z otoczeniem, z którego wyrosły Przemiany: z Powiślem i jego mieszkańcami, z lokalnymi organizacjami i społecznymi inicjatywami.

W 2013 roku tematem Festiwalu była siła sprawcza człowieka, która – wsparta nowymi technologiami – może zmieniać świat. Nowe metody cyfrowej produkcji, w tym druk 3D, nie są już zarezerwowane tylko dla specjalistów. Bohaterowie ubiegłorocznej edycji Przemian działają w różnych dziedzinach życia. Ich projekty są wyrazem pasji i chęci zmiany zastanej rzeczywistości. Przy pomocy dostępnej każdemu technologii, wiedzy i wrażliwości, rozwiązują konkretne problemy społeczne, wpływając na kształt nauki, sztuki, medycyny czy sposoby produkcji jedzenia.

W każdej z dotychczasowych edycji Festiwalu uczestniczyło ponad 10 000 osób.

Skłaniając do refleksji, stawiamy na aktywność i odpowiedzialność

W Centrum Nauki Kopernik – poprzez nasze wystawy i działania programowe – zachęcamy do odkrywania i zrozumienia świata, umożliwiamy poznanie nowych osiągnięć nauki  i techniki oraz wiążących się z nimi społecznych szans i zagrożeń. Tylko dobrze poinformowani, aktywni i zaangażowani obywatele mogą wziąć odpowiedzialność za siebie i społeczeństwo – za zmiany zachodzące wokół nas. Budujemy w naszych zwiedzających poczucie sprawczości.

Czy badania naukowe mają zawsze pozytywne skutki? Czy rozwój technologii czyni nasze życie łatwiejszym? Czy dostęp do osiągnięć cywilizacyjnych decyduje o wartości człowieka? Czy zawsze jest nam potrzebne to, co dają nam twórcy, innowatorzy? Jakie problemy społeczne niesie ze sobą postęp technologiczny? Gdzie są szanse, a gdzie zagrożenia?

Nad tym powinniśmy zastanawiać się wszyscy, nie tylko naukowcy czy innowatorzy. Dyskusja powinna być otwarta i szczera, prowadzona w szerokim gronie. Platformą dla niej jest przede wszystkim organizowany przez nas Festiwal Przemiany.