Prof. Dariusz Jemielniak

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (od 2023). Kierownik Katedry Management in Networked and Digital Societies (MINDS) w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Rady Powierniczej Wikimedia Foundation (od 2015). Faculty associate w Berkman Klein Center for Internet & Society na Uniwersytecie Harvarda (od 2015). Autor książek The

New Knowledge Workers (2012) i Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014). Członek Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.