webinar

Biologiczna ochrona roślin

Wszystkie rośliny, które uprawiamy mogą chorować i być atakowane przez szkodniki. Należy wtedy działać – interweniować, zwalczać. Ale jak? Czym? W webinarium zostały omówione podstawy zrównoważonego, odpowiedzialnego i trwałego działania w zakresie ochrony roślin.

W dobie Zielonej Rewolucji zachwyciliśmy się możliwościami jakie dają nam syntetyczne, chemiczne środki produkcji. Obecnie jednak zdajemy sobie sprawę, że intensywne stosowanie wszystkich syntetyków (w rolnictwie: nawozów, pestycydów) okazuje się wydajne, ale na krótko.

Chemizacja rolnictwa spowodowała wyjałowienie gleb, utratę bioróżnorodności, wzrost odporności agrofagów, zanieczyszczenie środowiska, co z kolei obniżyło odporność roślin oraz wpłynęło na spadek jakości plonów. Dobrze wiemy, że zdrowe rośliny to także zdrowy ich konsument. Badania naukowe potwierdzają, że strategia na rzecz zdrowia roślin powinna wyglądać następująco: profilaktyka – monitoring – interwencja, najpierw, o ile to możliwe, z wykorzystaniem środków naturalnych, biologicznych i ostatecznie zastosowanie metod chemicznych.

Webinarium poprowadziła dr hab. Anna Gorczyca z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od początku kariery naukowej prowadzi badania związane z biologiczną ochroną roślin. Wykłada szereg przedmiotów związanych z ochroną roślin i zieloną biotechnologią.


Wydarzenie zorganizowane było w ramach europejskiego projektu BLOOM, którego celem jest m.in. upowszechnienie wiedzy na temat biogospodarki. Projekt finansowany jest z programu Horyzont 2020; nr umowy 773983.