webinar

Bioplastik – alternatywa dla tworzyw sztucznych

Czym jest bioplastik? Czy biologiczny recykling plastikowych butelek jest możliwy? Jaki jest wpływ plastików na naszą planetę? 

Webinarium poprowadzili: Stanisław Łoboziak, biolog molekularny z Centrum Nauki Kopernik oraz dr Maciej Guzik, mikrobiolog z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Stanisław Łoboziak skoncentrował się na problemach związanych z najczęściej używanymi rodzajami tworzyw sztucznych - potocznie zwanymi plastikami. Opowiedział, jaki wpływ wywierają one na naszą planetę. Przedstawił również doniesienia naukowców, dotyczące zdolności niektórych organizmów do rozkładania tworzyw sztucznych i wyjaśnił od czego to jest uzależnione. 

Z kolei dr Guzik wyjaśnił czym jest bioplastik i czy biologiczny recykling tworzyw sztucznych jest możliwy. Odpowiedział również na pytanie czy bioplastik może zastąpić tradycyjne rodzaje tworzyw sztucznych.


Wydarzenie zorganizowane było w ramach europejskiego projektu BLOOM, którego celem jest m.in. upowszechnienie wiedzy na temat biogospodarki. Projekt finansowany jest z programu Horyzont 2020; nr umowy 773983.