webinar

Marnowanie żywności

Marnowanie żywności – problem, czy kolejny fake news? Czy ode mnie coś zależy?

W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje ok. 2,5 mln osób, a 1/4 Polaków ze względów ekonomicznych nie spożywa pełnowartościowych posiłków. Z drugiej strony marnujemy ok. 9 mln ton żywności rocznie. To dużo, czy mało? Czy ode mnie coś zależy w tym względzie? Czym jest marnowanie żywności i na jakich etapach do niego dochodzi? Jakie są przyczyny i skutki marnowania żywności, co zrobić by ograniczyć skalę tego zjawiska? To tylko niektóre z pytań na które staraliśmy się udzielić odpowiedzi podczas webinarium.

Webinarium poprowadziła dr inż. Małgorzata Miśniakiewicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Wydarzenie zorganizowane było w ramach europejskiego projektu BLOOM, którego celem jest m.in. upowszechnienie wiedzy na temat biogospodarki. Projekt finansowany jest z programu Horyzont 2020; nr umowy 773983.