webinar

Zrównoważona przyszłość żywności

Dlaczego marnujemy taką ilość jedzenia? Jaki wpływ na środowisko ma masowa hodowla zwierząt? Czy można to zmienić?

Webinarium poruszające problemy związane z żywnością i jej produkcją, m.in.:

  • wyzwania ekonomiczne/środowiskowe/społeczne związane z systemem żywnościowym (konieczność racjonalnego wyżywienia ludzkości),
  • wpływ masowej hodowli zwierząt na środowisko wraz z pokazaniem, jak sektor ten można zmieniać (roślinne alternatywy i tzw. czytse mięso),
  • kwestie skali marnowania żywności razem z krótkim omówieniem problemów w poszczególnych etapach łańcucha dostaw (rolnictwo, transport, dystrybucja, supermarkety, branża gastro, klient końcowy).

Prowadzenie: Marcin Tischner – pasjonat zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Współorganizator Targów Zero Waste. Członek zarządu Fundacji Efektywny Altruizm. 


Wydarzenie zorganizowane było w ramach europejskiego projektu BLOOM, którego celem jest m.in. upowszechnienie wiedzy na temat biogospodarki. Projekt finansowany jest z programu Horyzont 2020; nr umowy 773983.