Po zapoznaniu się z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki Kopernik podanych przeze mnie danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newsletteru Centrum Nauki Kopernik dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
Jestem świadomy, że zgodę mogę w każdej chwili odwołać, pisząc na adres e-mail: redakcjaWWW@kopernik.org.pl. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 (dalej jako „CNK”). Kontakt do Administratora: info@kopernik.org.pl
 2. Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie Twojej zgody.
 3. Dane zbierane są w celu wysyłki elektronicznego newslettera CNK.
 4. Twoje dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody, a więc Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 5. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz CNK (takim jak np. podmioty obsługujące systemy informatyczne) oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Masz prawo (w sytuacjach wskazanych przepisami prawa) dostępu do swoich danych, możesz je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Masz także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do sprzeciwu jeśli prawo to wynika to z art. 21 Powyższe prawa możesz zrealizować kontaktując się na: redakcjaWWW@kopernik.org.pl
 7. Możesz w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, klikając w link przesyłany wraz z każdym newsletterem, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 8. Masz prawo wnieść skargę na postępowanie CNK do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do wysyłki newslettera CNK.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
Informujemy, że Administrator powołał inspektora ochrony danych (IOD). Z IOD można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt do IOD: iod@kopernik.org.pl