Prof. Jan Szmidt

Prof. Jan Szmidt

Profesor nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej, rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w kadencji 2016–2020. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976). Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw. Uczestnik międzynarodowych programów badawczych, pomysłodawca i współinicjator dużych projektów badawczych oraz infrastrukturalnych, członek komitetów organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych. Współautor lub autor ponad 400 publikacji naukowych, 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych.