Kampanie edukacyjno-informacyjne

Centrum Nauki Kopernik, w partnerstwie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i Państwowym Instytutem Badawczym NASK, realizuje projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI).

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez obywateli Polski.

Projekt składa się z pięciu części. Jedną z nich – kampanię dotyczącą cyfrowej przyszłości – opracowuje Centrum Nauki Kopernik. W jej ramach powstanie w Koperniku nowa wystawa stała oraz związany z nią program edukacyjny.

Pozostałe komponenty projektu KEI realizowane są przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK.

Obejmują one cztery obszary (przeczytaj o nich więcej):

  • jakość życia
  • e-usługi publiczne
  • bezpieczeństwo w sieci
  • programowanie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowany jest na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-Państwowy Instytut Badawczy i Centrum Nauki Kopernik.