badanie

Przestrzeń ma znaczenie!

Weź udział w projekcie badawczo-wdrożeniowym. Jesteś nauczycielem klas 6-8 szkół podstawowych? Odwiedź Centrum Nauki Kopernik ze swoimi uczniami i pomóż nam stworzyć rekomendacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i twórców pomocy szkolnych w zakresie aranżacji przestrzeni! 

Wszyscy czujemy, że przestrzeń ma znaczenie. Tylko jak to naprawdę działa? Co lepsze: układ w podkówkę czy okrągłe stoliki? A może nie ma jednego idealnego przepisu, a wszystko zależy od celów lekcji, a także technicznych możliwości i predyspozycji uczestników? No ale jak to wszytko połączyć i zawrzeć w wielowariantowym modelu? 

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na środowisko uczenia się. Możliwość szybkiej rearanżacji przestrzeni ułatwia wykorzystywanie różnych form i stylów pracy na lekcji (m.in. indywidualnej i grupowej) oraz zwiększa motywację nauczyciela do ich stosowania. Uczniowie natomiast z biegiem czasu zaczynają postrzegać środowisko lekcyjne bardziej pozytywnie. To wzmacnia ich zaangażowanie i sprawia, że odczuwają większy komfort podczas nauki. Dlatego właśnie chcemy przeprowadzić badanie i na podstawie jego rezultatów stworzyć rekomendacje dla szkół i twórców pomocy szkolnych. 

Co chcemy zbadać? 

Do współpracy w badaniu zaprosiliśmy Human Interactivity and Language Lab z Wydziału Psychologii UW, z którym chcemy wspólnie z Waszym udziałem poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy wykorzystywanie różnych aranżacji ławek szkolnych w klasie rzeczywiście ma sens? 
  • Jak sprawdzają się różne typy mebli podczas zajęć szkolnych?
  • W jaki sposób pracować w klasie wyposażonej w mobilne meble?
  • W jaki sposób aranżacja przestrzeni wpływa na komunikację i współpracę w klasie?

Pomóż nam zbadać, jakie znaczenie ma przestrzeń dla edukacji.

Zasady udziału w badaniu 

Zgłoś się!  

W ramach projektu badawczo-wdrożeniowego nauczyciel odwiedzi dwukrotnie Centrum Nauki Kopernik wraz z grupą uczniów. Każda wizyta potrwa 45 minut. Przewidziany jest także dodatkowy czas na udział w proponowanych atrakcjach: spektaklu naukowym przygotowanym przez inspiratorów Centrum Nauki Kopernik. 

W trakcie badania nauczyciel zostanie poproszony o przeprowadzenie dla uczniów aktywności według scenariuszy zajęć opracowanych przez Centrum Nauki Kopernik: „Parkietaże” oraz „Szacowanie”. Scenariusze wraz materiałami metodycznymi zostaną wysłane nauczycielom z wyprzedzeniem. Są one tak przygotowane, by każdy nauczyciel mógł je zrealizować, niezależnie od wykształcenia kierunkowego. 

Oferujemy różne terminy w czerwcu - szczegóły znajdują się w formularzu zgłoszeń. 

Dodatkowe korzyści dla nauczycieli 

Nauczyciel, który weźmie udział w badaniu, otrzyma: 

  • certyfikat udziału w projekcie realizowanym przez Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego – prowadzone przez Centrum Nauki Kopernik centrum badawczo-rozwojowe, specjalizujące się w edukacji;  
  • podręczniki metodyczne do nauczania matematyki dla nauczycieli o wartości 150 złotych; 

Partnerem projektu jest Moje Bambino – firma oferująca kompleksowe wyposażenie szkół.