Wykład otwarcia

Festiwal Przemiany. Rok zero rozpoczniemy interaktywnym wykładem, podczas którego poznamy kilka wariantów przyszłości możliwej po pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na przebieg wykładu wpływ będą mieli jego uczestnicy i uczestniczki – odpowiadając na kolejne pytania, zadecydują, który ze scenariuszy przyszłości zostanie szczegółowo omówiony.

Globalne doświadczenie epidemii koronawirusa zmusza nas do szukania nieszablonowych rozwiązań, aby móc sprawnie funkcjonować w tak odmiennej rzeczywistości. Ale poszukiwać musimy nadal, i to już dziś – bo sytuacja poepidemiczna będzie kolejną zmianą wymagającą zupełnie odmiennych działań. Ale jak szukać skutecznie? Wykładowca – Kacper Nosarzewski – proponuje wyjść z utartych ścieżek myślenia. Chce zmienić nasze postrzeganie przyszłości i wyczulić nas na zmianę – zwłaszcza tę nieoczekiwaną.

Słuchaczki i słuchacze dzięki interaktywnej formule wykładu będą musieli sami zadecydować, które rozwiązania są najbardziej pożądane wobec poepidemicznej zmiany. Niepewność co do podejmowanych wyborów sprawia, że to trudne dylematy. Jeśli chcemy mieć wpływ na przyszłość, musimy się z nimi zmierzyć. Pojawiające się w trakcie wykładu ustrukturyzowane ciągi pytań wokół głównych tematów bieżącej edycji festiwalu będą sokratejską zachętą do eksplorowania przyszłości, do szukania innowacji, odkrywania nowych pól dialogu.

Wykład Kacpra Nosarzewskiego w szczegółach przybliży nam zagadnienia, które pandemia unaoczniła lub zintensyfikowała. Przyjrzymy się planom wprowadzenia powszechnego dochodu gwarantowanego. Spróbujemy zrozumieć postępującą inwazję państw i korporacji technologicznych w sferę naszej prywatności. Przeciwstawimy się różnym rodzajom medialnych perswazji i manipulacji, na które co dzień jesteśmy narażeni, a wskutek pandemicznych lęków dużo łatwiej możemy im ulegać.

Festiwal Przemiany 2020 - wykład otwarcia
Kacper Nosarzewski

Partner w firmie foresightowej 4CF i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme. W dziedzinie foresightu doradza strategicznego instytucjom międzynarodowym, np. UNESCO, UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) oraz firmom i organizacjom pozarządowym. Wpisany na listę ekspertów Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Jest ekspertem przy NATO, autorem metodologii i facylitatorem projektów foresightowych dla ministerstw obrony narodowej Polski oraz Holandii. Prowadził warsztaty, wykłady i prezentacje dla firm i instytucji rządowych na całym świecie, m.in. w sektorze energetycznym, zbrojeniowym, kosmetycznym, agrospożywczym oraz pozarządowym. Wykłada foresight strategiczny na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i na studiach podyplomowych AGH. Członek Association of Professional Futurists (USA) oraz World Future Society.


Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.