Stworzenie „Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez Ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Minister przyznał Centrum Nauki Kopernik dotację celową na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023. Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu. Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W naszej instytucji stwarzamy warunki do tak rozumianego uczenia się, m.in. poprzez:

  • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawy),
  • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia),
  • uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych na wypracowanych przez nas i sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.

Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstaną one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury.

Pierwszą, "pilotażową" Strefę ulokowaną w Piotrkowie Trybunalskim otworzyliśmy 20 września 2021 r., a drugą – w Raciborzu. Przeczytaj więcej o otwarciach. 30 kolejnych powstanie w latach 2022–2023. Konkretne lokalizacje zostały wyłonione w naborze, który ogłosiliśmy 14 kwietnia 2021. Termin składania wniosków upłynął 24 czerwca 2021.

Zobacz wyniki naboru

Co w ramach SOWY

Kopernik przekaże każdej placówce:

  • Wystawę – kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.
  • Majsternię – wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające instrukcję do wykonania zadania przez zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami.

Przeczytaj więcej o koncepcjach nauczania.

Kopernik udostępni każdej placówce pakiet dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć prowadzonych w Koperniku, pomysły na wydarzenia oraz zaproponuje dołączenie do jednego z programów. CNK zaoferuje również placówkom wsparcie, współpracę i sieciowanie. Każdej Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przekażemy materiał z  opisem projektu i rekomendowanymi rozwiązaniami dotyczącymi jego prowadzenia – podzielimy się swoim know-how. Przeprowadzimy szkolenia w zakresie rozwoju kadry technicznej (techniczna instrukcja obsługi eksponatów, zasady eksploatacji, gwarancji i realizacji ewentualnych napraw) i kadry animatorskiej.

Cel Inicjatywy SOWA

Celem stworzenia ośrodków SOWA jest wzbogacenie lokalnych społeczności o nowe środowiska edukacyjne. Ich oddziaływanie ma szansę w istotny sposób rozwinąć środowiska uczenia się, z jakimi stykają się uczniowie z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich oraz zwiększyć zasoby kształtujące ich kapitał naukowy. A w ostatecznym rezultacie:

  • spowodowanie wzrostu zainteresowania nauką wśród ogółu społeczeństwa oraz motywowanie do wyboru ścieżki edukacyjnej i naukowej kariery związanej z różnymi dziedzinami nauki;
  • budowanie zaangażowania w naukę i społecznego rozumienia nauki, szerzenie zrozumienia, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy, poznawania świata;
  • rozwijanie poczucia sprawczości, wzmacnianie wiary w siebie i rozbudzanie kreatywności, zmiana postawy z biernej na aktywną (bycie świadkiem / bycie twórcą itd.).

 

Koncepcja wizualna

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności to miejsce łączące w sobie dwie przestrzenie: wystawienniczą i warsztatową.

W każdej strefie aktywności na wystawie znajdzie się kilkanaście eksponatów. Na przykładowych wizualizacjach na każdy eksponat przewidziano 10m2 – takie rozwiązanie zapewni zwiedzającym bezpieczne i komfortowe ich użytkowanie.

Do wykonania eksponatów i pozostałych elementów Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności specjaliści z Centrum Nauki Kopernik użyli sklejki i stali w kolorze antracytowym ożywionych niebieskimi akcentami. Mocnym punktem aranżacji są niebieskie płachty należące do eksponatu Powietrzna armata. Użycie tylko kilku materiałów i kolorów daje wypełnionej luźno ustawionymi obiektami wystawie oraz Majsterni wizualną spójność. Dzięki niej SOWA może funkcjonować w różnych przestrzeniach.


Inicjatywa „SOWA Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 20212025.