Konferencja

Forum KMO

Zapraszamy na Forum KMO – doroczne spotkanie międzynarodowej społeczności opiekunów, klubowiczów i partnerów, którzy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności rozwijają program Klub Młodego Odkrywcy w Polsce, Gruzji, Ukrainie i Armenii.

XI Forum KMO        

Jak refleksyjność Opiekunów może wpłynąć na budowanie sprawczości Klubowiczów – to przewodni temat tegorocznego Forum Klubów Młodego Odkrywcy. Serdecznie zapraszamy 18 – 19 listopada do Centrum Nauki Kopernik. W tym roku, po dwuletniej przerwie, widzimy się znów na żywo!

Dla wszystkich, którzy nie mogą być w Koperniku na Otwarciu XI Forum KMO podajemy link do streamingu na YouTubie. Oglądajcie w piątek, 18 listopada, godz. 12.00 – 13.15.

Streaming na YT

Forum KMO to doroczne spotkanie międzynarodowej społeczności Opiekunów, Klubowiczów i Partnerów, którzy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności rozwijają Program Klub Młodego Odkrywcy w Polsce, Gruzji, Ukrainie i Armenii. 

Rok temu tematem wydarzenia była refleksyjność Opiekuna rozumiana jako świadomość celów i krytyczna analiza efektów podejmowanych przez siebie działań. W tym roku zastanowimy się, jak refleksyjność Opiekunów może sprzyjać budowaniu sprawczości Klubowiczów. To ważny temat, bo Program KMO z założenia ma rozwijać świadomych, samodzielnie i krytycznie myślących obywateli.  

Klub Młodego Odkrywcy to miejsce, w którym dzieci i młodzież mają szansę podejmować samodzielne decyzje. W klubie to oni są gospodarzami: wymyślają nazwę klubu, aranżują przestrzeń i decydują, jakimi zasadami będą się kierować we współpracy. Sami stawiają pytania i sami ustalają, w jaki sposób będą szukać na nie odpowiedzi. Sami określają przedmiot swoich badań, a także rodzaj i zakres eksperymentów, jakie chcą przeprowadzić. Organizują i animują pikniki oraz festiwale naukowe. Prowadzą własne projekty badawcze, opierając się na zidentyfikowanych wcześniej w najbliższym otoczeniu problemach (np. zbyt wysoki hałas w szkole, zanieczyszczanie powietrza przez spaliny lub palenie śmieci). Ze swoimi przedsięwzięciami wychodzą do społeczności lokalnej. Inicjują mikrozmiany. Zadaniem Opiekuna jest towarzyszyć w realizacji działań i pomagać w trudnych sytuacjach. 

Jednak Opiekunowi nie zawsze łatwo jest zrezygnować z pełnej kontroli, szczególnie gdy działania Klubowiczów stają się przedmiotem oceny otoczenia. Lęk przed krytyką i pomyłkami często blokuje Opiekunów przed oddaniem inicjatywy młodym badaczom. W takich sytuacjach Opiekunowie mogą liczyć na wsparcie społeczności KMO, która chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniami – wielu Opiekunów mierzyło się przecież w przeszłości z podobnymi wyzwaniami. Społeczność KMO jest społecznością uczącą się. Stwarza bezpieczną przestrzeń, w której można opowiedzieć o swoich problemach bez obawy bycia ocenianym i uzyskać cenną pomoc. 

Szczególnym momentem dla całej społeczności KMO (z Polski i zza granicy) jest doroczne Forum. W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, powracamy do stacjonarnej formuły wydarzenia. W siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbędą się warsztaty, inspirujące seminaria, wykłady, giełda inicjatyw i inne formaty spotkań. To znakomita okazja do rozwoju kompetencji oraz wymiany doświadczeń i pomysłów na dalsze prowadzenie klubu. Wspólnie podsumujemy dotychczasowy „dorobek” społeczności i naładujemy baterie na cały rok szkolny.  

Na Forum dowiecie się: 

  • jak stawać się sprawczym;
  • jak rozwijać sprawczość Klubowiczów i Opiekunów w programie KMO;
  • jakie cechy Opiekunów sprzyjają sprawczości Klubowiczów;
  • po czym poznać, że Klubowicze są sprawczy;
  • co mnie powstrzymuje przed oddaniem sprawczości Klubowiczom.

Tegoroczny program Forum powstał we współpracy partnerów programu KMO i z udziałem opiekunów.

Rejestracja będzie otwarta do 31 października, a do 10 listopada można zrezygnować z udziału w  Forum. Zapisy na warsztaty otworzymy 7 listopada.

Poprzednie wydarzenia