Forum Klubu Młodego Odkrywcy

X Forum

To coroczne święto naszego programu. Opiekunowie i partnerzy KMO spotykają się raz do roku w Warszawie na dwudniowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik.

Forum KMO to ważne wydarzenie, budujące i wzmacniające społeczność zaangażowanych edukatorów. Odbywa się w formie dwudniowej konferencji, na której zaproszeni Opiekunowie klubów z całej Polski, a także z zagranicy – zaproszenie obejmuje nocleg, wyżywienie i częściowy zwrot kosztów dojazdu – mogą się ze sobą spotkać i wymienić doświadczeniami, wziąć udział w warsztatach i posłuchać wykładów uznanych ekspertów w dziedzinie edukacji.

Spotkanie obejmuje:

  • wykłady ekspertów;
  • wspólne poszukiwanie rozwiązań i zdobywanie nowych umiejętności na warsztatach przedmiotowych, metodycznych, dydaktycznych oraz z zakresu kompetencji kluczowych;
  • wymianę dobrych praktyk i doświadczeń;
  • planowanie wspólnych działań w kolejnym roku (Giełda pomysłów);
  • spotkania z partnerami regionalnymi.
KMO ma już 18 lat!