Konferencja

Forum KMO

Forum KMO to doroczne spotkanie międzynarodowej społeczności opiekunów i partnerów, którzy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności rozwijają program Klub Młodego Odkrywcy w Polsce, Gruzji, Ukrainie, Armenii, Rumunii i Etiopii.

Istotą programu Klub Młodego Odkrywcy jest tworzenie społeczności uczącej się (ang. learning community). Na co dzień zwykle widzimy jej mały wycinek: nasz klub, czasem kluby z okolicy lub regionu. Tymczasem Forum KMO jest okazją, aby spojrzeć na naszą społeczność z szerszej perspektywy i poczuć się częścią większej zmiany. W trakcie tego wydarzenia spotykają się osoby, które mogą nie znać się osobiście, ale mają wspólne wartości i misję – wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu niezbędnych we współczesnym świecie kompetencji, takich jak krytyczne myślenie, kreatywność, otwartość na świat, gotowość do podejmowanie wyzwań czy umiejętność rozwiązywania problemów.

Forum to miejsce, w którym spotykają się różnorodność, kreatywność i potencjał. 

Poprzednie wydarzenia