Współpraca z biznesem

Zastosowanie wyników prac B+R

Wśród najważniejszych czynników wpływających na tempo i poziom rozwoju gospodarczego są innowacyjność, transfer i wykorzystanie wiedzy. Warunkami dynamiki innowacyjnej gospodarki, generowania podaży nowych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych są działalność badawczo-rozwojowa, szeroki dostęp do oryginalnych rozwiązań naukowo-badawczych, usług technologicznych, doradztwa i edukacji.

Badania będą miały wymiar aplikacyjny – posłużą przy konstruowaniu narzędzi i metod w ramach realizowanych projektów edukacyjnych. Dzięki współpracy z rynkiem, w tym m.in. rynkiem edukacyjnym w Polsce, PPK będzie miejscem, w którym wydawnictwa pedagogiczne, designerzy i producenci pomocy szkolnych oraz nowych technologii będą mogli testować jakość i użyteczność proponowanych przez siebie produktów i rozwiązań edukacyjnych lub współtworzyć je w partnerstwie w ramach PPK. Firmy zabawkarskie będą mogły wzmocnić edukacyjny potencjał swoich produktów, firmy edukacyjne będą miały szansę tworzyć i rozwijać rozwiązania i produkty edukacyjne wysokiej jakości o niższym progu dostępności, zaś firmy technologiczne będą mogły wytwarzać rozwiązania i produkty mające zastosowanie w edukacji.

Dzięki współpracy z biznesem możliwe będzie dotarcie do wielu odbiorców z wypracowanymi wynikami badań dotyczącymi sposobów uczenia się. Stworzy to też niepowtarzalną możliwość budowy społeczności (instytucje naukowe, badawcze oraz partnerzy komercyjni) zaangażowanej w zmianę kultury uczenia się. Wyniki prowadzonych badań i testów dotyczących konkretnych rozwiązań i produktów edukacyjnych mogą znaleźć swoje zastosowanie w działaniach firm technologicznych, edukacyjnych, trenerskich, projektujących innowacyjne rozwiązania z pogranicza designu i edukacji. Rosnący rynek zabawkarski, edukacyjny, a także rynek usług związanych z kształceniem się przez całe życie to naturalni odbiorcy badań prowadzonych w Pracowni. Firmy produkujące pomoce szkolne, narzędzia do rozwoju kreatywności, prowadzące zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców, szkoły językowe, firmy szkoleniowe, które prowadzą kursy rozwijające określone kompetencje u dorosłych, będą mogły w sposób bezpośredni lub pośredni skorzystać z wyników prowadzonych prac.


Zadanie „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” jest współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy – Umowa w sprawie dotacji celowej ze środków M. St. Warszawy nr C/OM/VII/P3/99/U-263/2018-2021 z dnia 31 października 2018 roku. Kwota dofinansowania: 27 690 101,00 PLN.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - zakochaj się w Warszawie

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego - partnerzy